vandermolen-ggz
Relatie- en gezinstherapie

Kosten

 

U kunt op dit moment in mijn praktijk alleen een behandeling buiten de verzekering om starten. U dient zelf de kosten van de gesprekken te betalen. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. U ontvangt van mij na afloop van elk gesprek een factuur. De kosten (vrij van BTW) zijn: 

€ 80,- voor een individueel gesprek (60 minuten waarvan 10 minuten verslaglegging);

€ 120,- voor een gesprek met twee of meer personen (90 minuten waarvan 10 minuten verslaglegging). 


Vergoeding door zorgverzekeraars


Als relatieproblematiek deel uitmaakt van psychische problematiek dan is vergoeding voor relatietherapie wellicht mogelijk. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

Psycho Praktijk Dronten 

Houdt u rekening met het wettelijk verplichte eigen risico per jaar dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen.

Mijn therapie vindt dan plaats binnen die praktijk als onderdeel van de individuele behandeling voor de psychische problematiek.